• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Lịch Liên Thông Máy Chủ Cẩm Thủy vs Thánh Thủy

07/09/2018

Quý vị hào kiệt, 

Nhằm quy tụ người chơi tương tác với nhau, BQT Kiếm Thế Gate1102 xin thông báo đến thành viên các máy chủ lịch liên thông máy chủ, trước thời gian liên thông máy chủ, BQT sẽ tặng code liên thông tới các máy chủ mới.  

Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB hoặc tiêu thụ đồng vào event.

Liên thông Cẩm Thủy vs Thánh Thủy

 

1. Thời gian gộp máy chủ

  - Thời gian thực hiện liên thông: 11h 10/09

  - Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài 1 đến 2 giờ đồng hồ. 

  -  Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB hoặc tiêu thụ đồng vào event.

2. Hình thức gộp máy chủ

+ Đến khoảng thời gian trên, BQT sẽ  tiến hành bảo trì hai máy chủ. Dữ liệu nhân vật của SERVER TRƯỚC sẽ được liên thông đến SERVER SAU (trước - sau do thời gian ra mắt server)

+ Sau khi bảo trì, người chơi sẽ không thể đăng nhập vào hai máy chủ để bộ phận kỹ thuật tiến hành các thao tác liên thông máy chủ. 

+ sau thời gian bảo trì, các thành viên hai máy chủ có thể đăng nhập và hoạt  động bình thường trở lại. Nhớ chạy Autoupdate nhé.

+  Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB hoặc tiêu thụ đồng và event.

4. Lưu ý:

+ Mọi thông tin nhân vật của 2  máy chủ sẽ được giữ nguyên.

+ Kênh nạp thẻ sau liên thông là ... 

BQT Kiếm Thế Gate1102 kính báo. 

Máy Chủ Mới