• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Liên Đấu Môn Phái Đường Môn 31/08 - Đại Hội Ám Khí Mãn Thiên Hoa Vũ

31/08/2018

Liên Đấu Môn Phái là một hoạt động tương tác người chơi rất tốt. Với định hướng xây dựng cộng đồng vươn tới Kiếm Thế private hay nhất thì một hoạt động tương tác tốt như LĐMP là không thể bỏ qua. 

Lưu ý các máy chủ phải chụp kết quả gửi về fanpage Kiếm Thế Gate1102 để BQT tổng kết hoạt động, nếu máy chủ nào không có người gửi, sẽ không nhận được phần thưởng.

I - Lịch Liên Đấu Kiếm Thế

* Môn phái thi đấu ngày 31/08:

Yêu cầu tất cả các thành viên phải tham gia phái để thi đấu.

* Máy chủ áp dụng:

HẮC HỎA - THẦN THỦY - CẨM THỦY - THÁNH THỦY - VÂN SƠN

II - Phần Thưởng liên đấu kiếm thế

III - Báo danh hoạt động

- Thời gian báo danh: từ 19h30 đến 19h59 (7h30 - 7h59 tối) Thứ 6 hàng tuần

- Quy tắc báo danh: Phải phụ tu môn phái thi đấu hôm đó

- NPC báo danh: Vương Chiêu Quân - Ba Lăng Huyện

- Tất cả các cao thủ giành được Tân Nhân Vương phải chụp lại kết quả và gửi về BQT để được setup phần thưởng!

 

Để đọc thêm tin tức hoặc tải game Kiếm Thế private hay nhất hiện nay:
 
 

Máy Chủ Mới