• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thông Báo Về Phúc Lợi Hoàng Kim Môn Phái (phúc lợi kỳ 4)

09/07/2018

Như quý vị đã biết, 

Phúc Lợi Hoàng Kim Môn Phái, tức là phúc lợi kỳ 4, có 2 hình thức sở hữu:

  • Hình thức cũ: Mở túi môn phái sơ tại mốc 1 triệu vnd của phúc lợi ngày.
  • Hình thức mới: Mở ra nguyên liệu của các túi 200 500 1tr của phúc lợi ngày.

Sau một thời gian theo dõi, chúng tôi thấy rằng, hình thức mới mặc dù chia nhỏ ra nhưng anh em cũng không mặn mà gì lắm, vì mất công tích lũy và chế tạo F8 (tốn nhiều tinh lực). 

Nên chúng tôi quyết định, cách  thức sở hữu đồ HKMP sẽ trở lại như cũ, tức là khi nạp mốc 1tr của phúc lợi ngày kỳ thứ 4 - tại túi quà mốc 1tr sẽ mở được túi Môn Phái sơ. Từ túi Môn Phái sơ sẽ mở ra trang bị môn phái mong muôn (không cần chế tạo tại F8).

 

bqt Kiếm Thế 1102 kính báo.

Máy Chủ Mới