• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Lưu Thủy - Cập Nhật Phúc Lợi Mới - Phúc Lợi Kỳ 4 Hoàng Kim Môn Phái

06/07/2018

I - NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

 - Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận chung 1 lần => Bạn có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình. 

- Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận lẻ tẻ nhiều lần => Bạn không thể tự kích hoạt phúc lợi và cần sự hỗ trợ của Admin. 

Ví dụ : Trong ngày, thành viên A nạp nạp đủ mốc 1 triệu đồng có 2 trường hợp như sau: 

+ Thành viên A nạp nhiều thẻ ( tổng là 1 triệu) và nhận chung 1 lần => A có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình tại NPC.

+ Thành viên A mỗi khi nạp thẻ xong đều  nhận đồng => nhận nhiều lần =>  A không thể tự kích hoạt phúc lợi của mình => cần có sự hỗ trợ của Admin. Hãy liên hệ với hotline 0984 558 726 để nhận được sự hỗ trợ. 

II - Phúc Lợi Hằng Ngày Kỳ 4

* Thời Gian Áp Dụng

 - Bắt đầu từ ngày 14h 06/07

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 

* Lưu ý:

Túi quà nạp thẻ cho phép người chơi lựa chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 

  • Gói quà 200k đồng - nhận được 100 cặp phòng cụ HKMP hoặc 100 cặp trang sức HKMP
  • Gói quà 500k đồng - nhận được 150 cặp phòng cụ HKMP hoặc 200 cặp trang sức HKMP
  • Gói quà 1triệu đồng - nhận được 250 cặp phòng cụ HKMP hoặc 300 cặp trang sức HKMP
  • (1 trang bị phòng cụ cần 500 cặp ngyên liệu)
  • ( 1 trang bị trang sức vần 500 cặp nguyên liệu)
  •  

Để nâng cấp thành trang bị HKMP, người chơi vui lòng vào giao diện F8-kỹ năng sống với mục Môn Phái để chế tạo:

Máy Chủ Mới