• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Liên Đấu Môn Phái Kiếm Thế 08/06 - Thi Đấu Đường Môn - Sát Khí Của Ai Bá Đạo Như Đường Thập Ngũ?

08/06/2018

Liên Đấu Môn Phái là một hoạt động tương tác người chơi rất tốt. Với định hướng xây dựng cộng đồng vươn tới Kiếm Thế private hay nhất thì một hoạt động tương tác tốt như LĐMP là không thể bỏ qua. 

BQT xin giới thiệu hoạt động Liên Đấu Môn Phái của Kiếm Thế Gate1102:

I - Lịch Liên Đấu Kiếm Thế

* Môn phái thi đấu ngày 08/06:

Yêu cầu tất cả các thành viên phải tham gia phái để thi đấu.

* Máy chủ áp dụng:

LƯU THỦY - LẠC THỦY - VÂN SƠN - THANH SƠN

II - Phần Thưởng liên đấu kiếm thế

III - Báo danh hoạt động

- Thời gian báo danh: từ 19h30 đến 19h59 (7h30 - 7h59 tối) Thứ 6 hàng tuần

- Quy tắc báo danh: Phải phụ tu môn phái thi đấu hôm đó

- NPC báo danh: Vương Chiêu Quân - Ba Lăng Huyện

- Tất cả các cao thủ giành được Tân Nhân Vương phải chụp lại kết quả và gửi về BQT để được setup phần thưởng!

 

Để đọc thêm tin tức hoặc tải game Kiếm Thế private hay nhất hiện nay:
 
 

Máy Chủ Mới