• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Liên Đấu Môn Phái Kiếm Thế 01/06 - Lục Mạch Thần Kiếm của ai sẽ mạnh như Đoàn Dự?

01/06/2018

Liên Đấu Môn Phái là một hoạt động tương tác người chơi rất tốt. Với định hướng xây dựng cộng đồng vươn tới Kiếm Thế private hay nhất thì một hoạt động tương tác tốt như LĐMP là không thể bỏ qua. 

BQT xin giới thiệu hoạt động Liên Đấu Môn Phái của Kiếm Thế Gate1102:

I - Lịch Liên Đấu Kiếm Thế

* Môn phái thi đấu ngày 01/06:

Yêu cầu tất cả các thành viên phải tham gia phái để thi đấu.

* Máy chủ áp dụng:

LƯU THỦY - LẠC THỦY - VÂN SƠN - THANH SƠN

II - Phần Thưởng liên đấu kiếm thế

* Giải thưởng đặc biệt: 

- Giải Đoạt Vương: chiến thắng Tân Nhân Vương kỳ trước, trở thành Tân Vương kì này.

- Nội dung giải thưởng: đang cập nhật.

III - Báo danh hoạt động

- Thời gian báo danh: từ 19h30 đến 19h59 (7h30 - 7h59 tối) Thứ 6 hàng tuần

- Quy tắc báo danh: Phải phụ tu môn phái thi đấu hôm đó

- NPC báo danh: Vương Chiêu Quân - Ba Lăng Huyện

 

Để đọc thêm tin tức hoặc tải game Kiếm Thế private hay nhất hiện nay:
 
 

Máy Chủ Mới