• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Vân Sơn - Kiếm Thế 1102 Giới Thiệu Sự Kiện " Pháo Hoa Đại Lễ 30/4"

21/04/2018

I - Sự Kiện Pháo Hoa Đại Lễ 30/4

1. phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng: tất cả máy chủ

Các máy chủ cũ sẽ được cập nhật sau máy chủ mới một hai ngày.

2. Vật phẩm và npc liên quan 

a. Vật phẩm liên quan

ngòi nổ, ống phóng, đồng thường

Cách sở hữu nguyên liệu:

- Train tại các mạp 115, phó bản 

b. Npc liên quan

NPC Bánh Sinh Nhật ( Ba Lăng Huyện)

3. công thức chế tạo

(Chi phí ghép 1v đồng/ 1 bánh kem sinh nhật)

4. Phần thưởng sử dụng 

Phần thưởng khi sử dụng event, ngẫu nhiên nhận được như sau:

Khi đốt "Nến sinh nhật" sẽ nhận được "Bánh Kem Sữa", sử dụng Bánh Kem Sữa nhận được: 

Phần thưởng nhận được khi sử dụng số lượng đến mốc nhất định:

II - Hoạt Động Tiêu Dao Ngọc

Khi thamg gia các hoạt động và phó bản của Kiếm Thế Gate1102, người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm Tiêu Dao Ngọc:

Máy Chủ Mới