• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Cập Nhật Tình Hình Tranh Đoạt Lãnh Thổ Tuần Trước

14/04/2018

Một trong các hoạt động hay của Kiếm Thế đó là 

1. Thống kê bang hội

Trung Sơn:

  • Bang hạng 1: TànSát
  • Bang hạng 2: không có

Thanh Sơn:

  • Bang hạng 1: TinhAnhEm 
  • Bang hạng 2: Chiến & Hổ Báo

Phong Sơn:

  • Bang hạng 1: Chiến
  • Bang hạng 2: FREEGAMEKT

2. Thời gian nhận thưởng

* Thời gian nhận thưởng: thứ 3 hàng tuần.

* Nhận tại NPC Tiểu Long Nữ:

[​IMG]
3. Phần thưởng Lãnh Thổ

Bang hạng 1:

- 15.000 điểm Quan Ấn lãnh thổ.

- 200 Hòa thị bích.

- 5 vạn Tiền du long.

- 200 bộ nguyên liệu Ngũ Kinh.

- 200 bộ nguyên liệu Chiến Văn.

- 500 bộ nguyên liệu Thú cưỡi.

Bang hạng 2: Nhận 50% so với bang hạng 1

 

Đọc thêm tin tức kiếm thế mới ra hoặc tải game kiếm thế  Gate1102 để cập nhập những gì mới nhất!

 

Máy Chủ Mới