• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

KIẾM THẾ GATE1102 THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ

13/03/2018

KIẾM THẾ GATE1102 THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ
 
Chư vị thân mến,
Trong những cố gắng xây dựng lại cộng đồng lớn mạnh, chúng tôi có một chút thay đổi về hoạt động lãnh thổ hàng tuần.
Chúng tôi nhận ra rằng chỉ thưởng cho bang hội sẽ rất nhanh tạo ra xu hướng một chiều và không có đối kháng. Vì vậy, chúng tôi sẽ thay đổi để người chơi hoạt động tích cực hơn.
  • Bắt đầu làm lại hoạt động tranh đoạt lãnh thổ
  • Mở rộng ra hai bang hội được nhận thưởng.
  • Thay đổi quy cách một chút, không giới hạn ở một lãnh thổ cố định nào, bang nào chiếm được nhiều lãnh thổ hơn sẽ là bang hội số 1 và bang còn lại sẽ là số 2.
  • Phần thưởng có thể sẽ thay đổi một chút, chúng tôi sẽ công bố trong những bản tin tiếp theo

BQT kính báo.

Máy Chủ Mới