• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Cập Nhật Sự Kiện Bánh Kem Sinh Nhật Cho Cụm Máy Chủ Cũ Kiếm Thế Gate1102

07/03/2018

Kiếm Thế Gate1102 Giới Thiệu Sự Kiện Chúc Mừng Sinh Nhật

Thời gian trôi vùn vụt, ngoảnh đầu lại đã 3 năm trôi qua. 3 năm với nhiều thăng trầm của Kiếm Thế Gate1102, người đến và ra đi, như định luật tự nhiên: có hợp thì sẽ có tan. Để kỉ niệm Kiếm Thế Gate1102 đã được 3 năm tuổi, BQT xin giới thiệu sự kiện Bánh Kem Sinh Nhật, hi vọng các cố nhân sẽ có dịp trở về trùng phùng! 

I - Sự Kiện Bánh Kem Sinh Nhật Kiếm Thế Gate1102

(dành cho máy chủ cu

1. phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng: tất cả máy chủ

Các máy chủ cũ sẽ được cập nhật sau máy chủ mới một hai ngày.

2. Vật phẩm và npc liên quan 

a. Vật phẩm liên quan

Bánh Kem, Bột Bánh, đồng thường.

Cách sở hữu nguyên liệu:

- Train tại các mạp 115, phó bản 

b. Npc liên quan

NPC Bánh Sinh Nhật ( Ba Lăng Huyện)

3. công thức chế tạo

- Bánh Kem + Bột Bánh + đồng = Bánh Kem Sinh Nhật (ghép 10, ghép 100)

(Chi phí ghép 1v đồng/ 1 bánh kem sinh nhật)

4. Phần thưởng sử dụng 

Phần thưởng khi sử dụng event, ngẫu nhiên nhận được như sau:

Khi đốt "Nến sinh nhật" sẽ nhận được "Bánh Kem Sữa", sử dụng Bánh Kem Sữa nhận được: 

Phần thưởng nhận được khi sử dụng số lượng đến mốc nhất định:

II - Hoạt Động Nhận Được Bánh Kem Sinh Nhật và Nến Sinh Nhật

Khi thamg gia các hoạt động và phó bản của Kiếm Thế Gate1102, người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm của sự kiện "Sinh Nhật Kiếm Thế Gate1102"

Máy Chủ Mới