• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Lịch Liên Thông Máy Chủ Kiếm Thế Gate1102 Đầu Xuân 2018

28/02/2018

Quý vị hào kiệt, 

Nhằm quy tụ người chơi tương tác với nhau, BQT Kiếm Thế Gate1102 xin thông báo đến thành viên các máy chủ lịch liên thông máy chủ, trước thời gian liên thông máy chủ, BQT sẽ tặng code liên thông tới các máy chủ mới.  

Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB để trong rương.

Liên thông Hắc Sơn - Phong Sơn ( phong sơn được hỗ trợ code liên thông)

Liên Thông Bạch Sơn - Phật Sơn (bạch sơn được hỗ trợ code liên thông)

1. Thời gian gộp máy chủ

  - Thời gian thực hiện liên thông: 14h00 ngày 02/03

  - Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài 1 đến 2 giờ đồng hồ. 

  -  Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB để trong rương.

2. Hình thức gộp máy chủ

+ Đến khoảng thời gian trên, BQT sẽ  tiến hành bảo trì hai máy chủ. Dữ liệu nhân vật của SERVER TRƯỚC sẽ được liên thông đến SERVER SAU (trước - sau do thời gian ra mắt server)

+ Sau khi bảo trì, người chơi sẽ không thể đăng nhập vào hai máy chủ để bộ phận kỹ thuật tiến hành các thao tác liên thông máy chủ. 

+ sau thời gian bảo trì, các thành viên hai máy chủ có thể đăng nhập và hoạt  động bình thường trở lại. Nhớ chạy Autoupdate nhé.

+  Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB để trong rương.

4. Lưu ý:

+ Mọi thông tin nhân vật của 2  máy chủ sẽ được giữ nguyên.

+ Kênh nạp thẻ sau liên thông là chung kênh của server đích đến (server mới hơn).

BQT Kiếm Thế Gate1102 kính báo. 

Máy Chủ Mới