• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Kiếm Thế Gate1102 Giới Thiệu Sự Kiện Chúc Mừng Năm Mới

25/01/2018

Kiếm Thế Gate1102 Giới Thiệu Sự Kiện Chúc Mừng Năm Mới

I - Event Pháo Hoa Năm Mới

1. phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng: tất cả máy chủ

Các máy chủ cũ sẽ được cập nhật sau máy chủ mới một hai ngày.

2. Vật phẩm và npc liên quan 

a. Vật phẩm liên quan

Để chế tạo Pháo Hoa cần có các nguyên liệu như sau:

- Đồng thường

- pháo hoa, dây thừng, ... 

Cách sở hữu nguyên liệu:

- Train tại các mạp 115

b. Npc liên quan

Npc Cây Thông - Ba Lăng Huyện, tại đây, game thủ có thể chế tạo Người Tuyết Đỏ để sử dụng:

3. công thức chế tạo

Dây Thừng + Pháo Hoa + Đồng Thường = Tràng Pháo

4. Phần thưởng sử dụng 

Phần thưởng khi sử dụng event, ngẫu nhiên nhận được như sau:

II - Event Miễn Phí " Chúc Phúc Hoa Mai"

Sau khi chúc phúc Hoa Mai, người chơi nhận được túi quà Hoa Mai, sử dụng ngẫu nhiên nhận được:

Máy Chủ Mới