• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Bạch Sơn - Bảng Thi Đấu Giải Hùng Bá Thiên Hạ Đã Lộ Diện

11/01/2018

Dưới đây là Bảng Thi Đấu được sắp xếp theo quy tắc đã thông báo trước.
 

* Tại sao lại ra quy tắc :
Top 1 vs Top 16, Top 2vs Top 15, .... ?
Tại vì sự kiện được thông báo trước nên để tránh các #cao_thủ_che_giấu_thực_lực không bộc lộ hết sức mạnh (bằng cách ghìm tài phú) của mình, hòng tìm kiếm cơ hội thi đấu với các đối thủ dưới cơ. Do đó, chúng tôi đề ra quy tắc này, để khắc phục lại trường hợp đó.
  • 4 cặp đấu đầu tiên, sẽ thi đấu vào 12h trưa ngày 12/01
  • 4 cặp đấu tiếp theo, sẽ thi đấu vào 12h trưa ngày 14/01.
BQT kính báo!

Máy Chủ Mới