• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Kiếm Thế Gate1102 - Giới Thiệu Sự Kiện Giáng Sinh Yêu Thương

22/12/2017

Kiếm Thế Gate1102 Giới Thiệu Sự Kiện Giáng Sinh Yêu Thương

1. phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng: tất cả máy chủ

Các máy chủ cũ sẽ được cập nhật sau máy chủ mới một hai ngày.

2. Vật phẩm và npc liên quan 

a. Vật phẩm liên quan

Để chế tạo Người Tuyết Đỏ cần có các nguyên liệu như sau:

- Đồng thường

- Nón giáng sinh

- Khăn choàng

- Mảnh tuyết

Cách sở hữu nguyên liệu:

- Train tại các mạp 115

b. Npc liên quan

Npc Cây Thông - Ba Lăng Huyện, tại đây, game thủ có thể chế tạo Người Tuyết Đỏ để sử dụng:

3. công thức chế tạo

 

4. Phần thưởng sử dụng 

Phần thưởng khi sử dụng event, ngẫu nhiên nhận được như sau:

Máy Chủ Mới