• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[KIẾM Thế Gate1102] Giới Thiệu về Thiên Mệnh - Phá Hoàng

05/12/2017

Từ thưở khai thiên lập địa ... 
Vũ trụ hỗn độn, rồi mới sinh ra thái cực: Âm - Dương ... 
Thái cực mới sinh ra Tứ tượng: phong - lôi - hỏa - điện ...
Tứ tượng lại sinh ra bát quái: Càn - khôn - chấn - tốn - .... 
Võ công cũng từ đó mà diễn giải ra: 
Chí Dương chí cương là thiên về mạnh mẽ, công phá
Chí Âm chí nhu lại thiên về vững chắc, phòng phủ
 
1. BQT xin phép giới thiệu
Tính năng Thiên Mệnh - Phá Hoàng :
- Thiên mệnh : Chuyên về chí cương chí dương
- Phá hoàng: thiên về chí âm chí nhu

2. Nâng cấp kỹ năng

Để làm nhiệm vụ của 2 đường cần có Thông Thiên Lục

Để nâng cấp kỹ năng 2 đường cần có Thiết chi linh và Tiên thiên thạch 

3. NPC hỗ trợ nâng cấp kỹ năng 

Để nâng cấp kỹ năng Thiên Mệnh hoặc Phá Hoàng, cần sự hỗ trợ của Npc Nạp Lan Chân 

Là Thiên mệnh sáng tạo hay Phá hoại chi hoàng?

Cùng tham gia máy chủ mới để viết tên mình lên BXH của võ lâm nhé! 

+ Đăng ký tài khoản Kiếm Thế Gate1102

+ Tải game Kiếm Thế Gate1102

Máy Chủ Mới