• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI - EVENT SƠ - HUYỀN THIẾT KIẾM - KIẾM PHÁP KINH THIÊN

29/06/2017

Gia nhập thế giới kiếm hiệp của Kiếm Thế Gate1102, mỗi người chơi là một nhân tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến cục diện võ lâm. 

1. Thời gian và phạm vi áp dụng

a. Thời gian: Khi có phiên bản cập nhật ( sẽ có thông báo)

b. Phạm vi áp dụng: máy chủ mới

2. Vật phẩm và npc liên quan 

a. Vật phẩm liên quan

Để chế tạo Huyền thiết kiếm cần có các nguyên liệu như sau:

- Đồng thường

- Huyền thiết khoáng  

- Nguyên phôi  

Cách sở hữu nguyên liệu:

- Train tại các mạp 115

- Tham gia các hoạt động: Tống kim, tiêu dao, bạch hổ đường, .... 

b. Npc liên quan

Npc Tiểu Long Nữ - Ba Lăng Huyện, tại đây, game thủ có thể chế tạo Huyền Thiết Kiếm và nhận thưởng khi sử dụng Huyền Thiết Kiếm đến các mốc cố định.

 

3. công thức chế tạo

 

4. Phần thưởng sử dụng 

a. Phần thưởng khi sử dụng event, ngẫu nhiên nhận được như sau:

b. Thưởng mốc sử dụng event, cố định sử dụng đến các mốc nhận được phần thưởng như sau:

Máy Chủ Mới