• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Event Quốc Lễ - Pháo Hoa Chiến Thắng - Đoàn Viên Dân Tộc

14/04/2017

Nhân dịp quốc lễ sắp tới của đất nước, BQT cập nhật sự kiện mới " Pháo Hoa Chiến Thắng - Đoàn Viên Dân Tộc" cho máy chủ mới.
 
1, Thời gian và phạm vi áp dụng.

 + Thời gian: từ hôm nay

 + Phạm vi áp dụng: Máy chủ mới

2, Vật phẩm liên quan3, Công Thức đổi event

20 Ngòi Nổ + 20 Ống Phóng + 8k đồng x10 = 10 Pháo Hoa Chiến Thắng

4, Phần thưởng áp dụng
 
Sử dụng event ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng dưới đây
 
 
Tiêu Dao Ngọc là túi quà quý hiếm, sử dụng ngẫu nhiên nhận được
 


5, Mốc thưởng áp dụng
BQT kính báo!

Máy Chủ Mới