Trang tài khoản

KIẾM THẾ

Tài khoản
Đây là hệ thống tài khoản dành riêng cho dịch vụ trò chơi Kiếm Thế.
Đăng ký nhanh chóng
Chỉ cần vài bước đơn giản là bạn có ngay một tài khoản và có thể lập tức tham gia Kiếm Thế.
Bảo vệ tài khoản game
Không chia sẻ tài khoản với người khác. Tuyệt đối không dùng các phần mềm Auto, bot, hack để tránh bị keylog dẫn đến mất tài khoản game.
Tài khoản, vật phẩm trong game bị mất sẽ không thể tìm lại

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Là yêu cầu bắt buộc: (*)
Chọn server: (*)
Họ tên:
Tên đăng nhập: (*)
Email: (*)
Số điện thoại:
Mật khẩu: (*)
Nhập lại mật khẩu: (*)
Câu hỏi bảo mật: (*)
Trả lời: (*)
Mã xác nhận: (*) capcha Chọn mã khác